Фестивалът е в подкрепа на кандидатурата на София и Югозападен регион за Европейска столица на културата през 2019 г.
Фестивалът е посветен на младите музикални таланти
    

19-30 юни 2014
Концертен комплекс
"България"

Изложба -
"Молитвата на
Борис Христов"

    
СЪПЪТСТВАЩА
ПРОГРАМА