Фестивалът е в подкрепа на кандидатурата на София и Югозападен регион за Европейска столица на културата през 2019 г.
Фестивалът е посветен на младите музикални таланти
    

6, 13, 20 юли 2014
Парк "Военна академия"

Опера в парка

Балет
"Дон Кихот"

от
Лудвиг Минкус