Фестивалът е в подкрепа на кандидатурата на София и Югозападен регион за Европейска столица на културата през 2019 г.
Фестивалът е посветен на младите музикални таланти
    

15 - 18 юни 2014
Нов български
университет

Семинар по пиано
на Тошики Усуи
(Япония)

    
СЪПЪТСТВАЩА
ПРОГРАМА