Фестивалът е в подкрепа на кандидатурата на София и Югозападен регион за Европейска столица на културата през 2019 г.
Фестивалът е посветен на младите музикални таланти
    

6 юни 2014
Петък
16.30 ч.

Национален
дворец на културата
Зала 9

Клавирен концерт
на млади таланти
от училище ЕСПА

    
СЪПЪТСТВАЩА
ПРОГРАМА