Фестивалът е в подкрепа на кандидатурата на София и Югозападен регион за Европейска столица на културата през 2019 г.
Фестивалът е посветен на младите музикални таланти
    

24 - 28 май 2014
Нов български
университет
галерия УниАрт

Майсторски клас по
камерна музика на
Бруно Канино
(Италия)

    
СЪПЪТСТВАЩА
ПРОГРАМА